Je vhodný čas investovať do distribučných farmaceutických spoločností?

Je vhodný čas investovať do distribučných farmaceutických spoločností?

Zdieľať článok →

Zdieľať článok →

Situácia s výpadkami liekov pretrváva nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe. Príčinou môže byť globalizácia výroby liekov, vysoká inflácia, vyššie náklady na suroviny pre výrobcov, ale aj vyššie náklady na energie, nedostatok surovín na výrobu, alebo aj nedostatok personálu, alebo tiež dôsledky COVID pandémie a vojenského konfliktu na Ukrajine.

Ak liek nie je dostupný po sebe nasledujúcich 60 dní, podľa platnej legislatívy môže ministerstvo rozhodnúť o vyradení zo zoznamu kategorizovaných liekov.

Tieto výpadky sa týkajú celej rady skupín liekov, ako lieky proti bolesti, lieky pre destkých pacientov, lieky na recept, ale aj voľný predaj. Tento trend bude podľa analytikov a odborníkov pokračovať čoraz intenzívnejšie.

Graf č.1
Top 10 voľnopredaných liekov podľa množstva lieku v baleniach, rok 2022

Zdroj: NCZI, HFSBC Spotreba TOP 10 voľnopredajných liekov na Slovensku v roku 2022 

Ako uvádzame, celkový obrat len online z predaja liečiv v Európe dosiahol  v roku 2023 priemerne okolo 8,9 mld EUR. Analytici rovnako odhadujú pokračujúci rast v rokoch 2024 (+14,98%) a 2025 (+15,62%). Celkový neuspokojený rastúci dopyt a situácia spojená s nedostatkom liekov prináša zaujímavú investičnú príležitosť.

Rastúci sektor farmaceutickej veľkodistribúcie liekov

Investovanie do distribučných farmaceutických spoločností (private equity, dlhopisy, equity fond, súkromný úver) je zaujímavou príležitosťou pre investorov, ktorí sa zaujímajú o stabilné a dlhodobé investície. Veľkodistribúcia zohráva kľúčovú úlohu v dodávke liekov a zdravotníckych produktov od výrobcov k zdravotníckym zariadeniam, lekárňam a ďalším distribútorom.

Hlavné dôvody a výhody farmaceutickej veľkodistribúcie:

1.     Stabilný dopyt: Farmácia je odvetvie, ktoré sa málokedy výrazne mení v závislosti od hospodárskeho cyklu. Lieky a zdravotnícke produkty sú považované za nevyhnutné, a preto dopyt po nich zostáva stabilný aj v čase hospodárskej neistoty.

2.     Demografické trendy: S rastúcim počtom starších obyvateľov sa očakáva zvýšený dopyt po zdravotníckych službách a liekoch. Distribučné farmaceutické spoločnosti sú dobre pozícionované, aby využili tento rastúci a nezvratný trend.

3. Rast a ziskovosť: Priemerná marža farmaceutických firiem v Európe je 25%. Zároveň je európsky trh jeden z najväčších a najrýchlejšie rastúcich trhov na svete hneď druhý za USA.

Graf č.2
Top 10 liekov vydaných na recept hradených z verejného zdravotného poistenia podľa množstva lieku v baleniach

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je Snimka-obrazovky-2024-03-26-o-16.51.04.png

Zdroj: NCZI, HFSBC Spotreba TOP 10 voľnopredajných liekov na Slovensku v roku 2018

Samozrejme existuje viacero rôznych spôsobov, ako investovať do farmaceutických a distribučných spoločností v Európe:

 • Akcie: Najbežnejším spôsobom investície do farmaceutických a zdravotných spoločností je kúpa verejne obchodovaných akcií týchto spoločností.
 • ETF: ETF sú pasívne investičné fondy, zamerané na jednotlivé sektory alebo celé odvetvia alebo trhy. ETF sú populárnou možnosťou pre investorov, ktorí chcú získať expozíciu k širokej škále spoločností v jednom kroku.
 • Private equity: Najmenej využívanou možnosťou je private equity, a to buď priamou kúpou podielu v danej spoločnosti alebo prostredníctvom private equity fondov.
 • Dlhopisy: Investícia formou nákupu dlhopisov alebo súkromným financovaním prostredníctvom súkromného a priameho úveru je taktiež menej využívanou formou, aj keď popularita private equity a súkromných úverov neustále rastie.

Graf č.3
Private Club, kde plánujú investovať miliardári v najbližšich 10 rokoch

Zdroj: Bloomberg, HFSBC Prieskum medzi miliardármi uskutočnení agentúrou Bloomberg, kde sa chystajú najviac investovať v najbližších 10 rokoch jednoznačne hovorí v prospech private equity

Private equity príležitosti vo farmaceutickej veľkodistribúcii

Aj keď forma private equity na Slovensku nie je neznámou a jej popularita neustále rastie nielen u nás, ale aj vo svete medzi elitnými investormi, v rámci farmaceutického a distribučného sektora je investičných príležitostí ako šafránu.

Jedným z dôvodov je aj vysoká maržovovsť (+25%), ako sme spomínali vyššie. Druhým dôvodom je, že ak sa podobné príležitosti aj objavia, väčšinou ide o veľmi limitované a exkluzívne príležitosti, ktoré sú takmer okamžite „vypredané“ alebo ide o investície určené pre úzku skupinu sofistikovaných a majetnejších investorov. Investovanie do farmaceutického sektora prostredníctvom private equity je preto veľmi atraktívnou príležitosťou. Niekoľko kľúčových výhod, ktoré sú spojené s týmto tipom investície:

 1. Vyššia návratnosť

Private equity investícia do farmaceutickej veľkodistribúcie má potenciál priniesť vyššiu návratnosť ako tradičné investície, ako sú akcie alebo dlhopisy. Je to preto, že private ​​equity fondy majú často prístup k spoločnostiam, ktoré nie sú verejne obchodované a môžu investovať do rastu týchto spoločností ešte predtým, ako sa dostanú na burzu. Sú tu aj obrovské možnosti na rast.

 • Dlhodobý a stabilný rast

Sektor farmaceutickej veľkodistribúcie umožňuje investorom ťažiť z vysokej ziskovosti a dlhodobého rastu, za ktorým je starnutie populácie, neustále rastúce náklady na zdravotnú starostlivosť, rastúca vyššia miera dožitia, neustále rastúci dopyt po liekoch a liečivách.

 • Diverzifikácia

Investícia do private equity a zvlášť do veľkodistribúcie liekov pomáha investorom diverzifikovať svoje portfólio (pozri článok Úloha Private equity v tradičnom portfóliu 60/40). To pomáha znížiť riziko a zvýšiť návratnosť. Samotná distribúcia má v sebe „ukrytý“ diverzifikačný faktor, keďže nie je odkázaná na jedného výrobcu či dodávateľa. Sieť a portfólio odberateľov je široké a rôznorodé a zahŕňa napríklad lekárne, nemocnice či iných distribútorov.

 • Expertíza a prístup k odborníkom

Private ​​equity fondy riadia tímy odborníkov s rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti investícii,  farmaceutického priemyslu a distribučného sektora.

 • Škálovateľnosť

Distribúcia liekov má potenciál pre veľkú škálovateľnosť. Zvýšenie objemu predaných výrobkov môže znamenať relatívne malý nárast nákladov, čo vedie k zlepšeniu ziskovosti spoločnosti.

 • Regulačná ochrana

Farmaceutický priemysel je pod dohľadom regulačných orgánov, čo vytvára prekážky pre nových konkurentov. Existujúce distribučné spoločnosti majú výhodu v tom, že už majú etablované vzťahy s regulačnými orgánmi a výrobcami, potrebné povolenia, licencie a know how.

 • Flexibilita v investícii

Private equity funguje buď priamou kúpou podielu, poskytnutím súkromného úveru, kúpou konvertibilných dlhopisov alebo prostredníctvom private equity fondov. Investor tak má na výber z viacerých možností, ktoré najlepšie vyhovujú jeho investičným cieľom a očakávaniam.

 • Risk management

Private equity fondy majú postavené riadenie rizík na systematickom základe. Okrem kapitálu investorov spravujú manažéri a zamestnanci aj svoj vlastný kapitál čím sú osobne zaangažovaný v investičnom procese. Veľkodistribúcia liekov neinvestuje do vývoja a výskumu liekov, čím je riziko výrazne znížené.

Samozrejme investície do private equity majú aj určité nevýhody. Jednou z hlavných nevýhod je, že private ​​equity sú menej likvidné ako verejne obchodované akcie či ETF a zároveň sú cielené na dlhší investičný horizont, zvyčajne minimálne 1 rok. Ďalšou dôležitou výzvou pre investora je poznať kvality manažéra a jeho tímu. Odmenou za nelikviditu je však už vyššie spomínaná vyššia návratnosť.


Autor: Martin Pitoňák, CEO Health For All

Zdieľať článok →

Private equity investície s Da Vinci Fund

Pomôžeme Vám pri hľadaní private equity príležitostí, ktoré sú v súlade s Vašimi investičnými cieľmi.
Mohlo by Vás zaujímať

Private equity a kapitálové trhy

Kapitálové trhy sa za posledné desaťročie výrazne rozvinuli do komplexnejších adaptívnych systémov a Stonebridge Capital vidí príležitosť v oblasti private equity pre investorov, ktorí môžu a chcú prevziať dlhodobý záväzok partnerstva, ktorý je nevyhnutný pri týchto investíciách.

Úloha private equity v „tradičnom“ portfóliu 60/40

Sme pevne presvedčení a veríme, že sme vstúpili do nového makroekonomického režimu investovania, kde sa zmenil tradičný vzťah medzi akciami a dlhopismi. V tejto súvislosti si myslíme, že by investori mali zvážiť nové prístupy k alokácii aktív.

Private Equity: Prípadová štúdia – I. Časť

Spoločnosť Stonebridge Capital sa domnieva, že investičné argumenty pre private equity sú silné. Súkromný kapitál predstavuje osobitný a rastúci segment svetových akciových trhov, ktorý vzhľadom na svoju značnú nelikviditu a inú dynamiku trhu ponúka vhodným investorom príležitosť dosiahnuť dlhodobé nadmerné výnosy a zároveň zvýšiť diverzifikáciu portfólia.

Mohlo by Vás zaujímať

Private equity a kapitálové trhy

Kapitálové trhy sa za posledné desaťročie výrazne rozvinuli do komplexnejších adaptívnych systémov a Stonebridge Capital vidí príležitosť v oblasti private equity pre investorov, ktorí môžu a chcú prevziať dlhodobý záväzok partnerstva, ktorý je nevyhnutný pri týchto investíciách.

Úloha private equity v „tradičnom“ portfóliu 60/40

Sme pevne presvedčení a veríme, že sme vstúpili do nového makroekonomického režimu investovania, kde sa zmenil tradičný vzťah medzi akciami a dlhopismi. V tejto súvislosti si myslíme, že by investori mali zvážiť nové prístupy k alokácii aktív.

Private Equity: Prípadová štúdia – I. Časť

Spoločnosť Stonebridge Capital sa domnieva, že investičné argumenty pre private equity sú silné. Súkromný kapitál predstavuje osobitný a rastúci segment svetových akciových trhov, ktorý vzhľadom na svoju značnú nelikviditu a inú dynamiku trhu ponúka vhodným investorom príležitosť dosiahnuť dlhodobé nadmerné výnosy a zároveň zvýšiť diverzifikáciu portfólia.

Zdieľať článok →

Private equity investície s Da Vinci Fund

Pomôžeme Vám pri hľadaní private equity príležitostí, ktoré sú v súlade s Vašimi investičnými cieľmi.

Pri zostavovaní portfólia a začlenenia private equity do Vašich investícií sme Vám k dispozícii a neváhajte nás kontaktovať. 

Pri zostavovaní portfólia a začlenenia private equity do Vašich investícií sme Vám k dispozícii a neváhajte nás kontaktovať. 

Nákupný košík