Pre investorov

Naše publikácie zahŕňajú širokú škálu poznatkov a materiálov na tému z oblasti private equity a farmaceutického sektora. 

Pre investorov

Naše publikácie zahŕňajú širokú škálu poznatkov a materiálov na tému z oblasti private equity a farmaceutického sektora. 

Potenciál súkromného kapitálu a vytrvalosť

Stonebridge Capital verí, že udržiavanie konzistentnej stratégie záväzkov v oblasti súkromného kapitálu je rozhodujúce pre plné využitie zvýšeného potenciálu výnosov a diverzifikačných výhod investovania do súkromného kapitálu.

VIAC →

Výhody diverzifikácie private equity

Stonebridge Capital sa domnieva, že zahrnutie súkromného kapitálu (private equity) do portfólia môže investorom poskytnúť výhody diverzifikácie a rozšíriť pokrytie akciového trhu.

VIAC →

Biznis s liekmi na Slovensku čelí po pandémii novej výzve

Farmaceutický priemysel na Slovensku, ktorý prestavuje výrobu liekov, zdravotníckych pomôcok, kozmetiky a ich distribúcie, sa po pandémii COVID-19 ocitol pred novými výzvami. Pandémia v rokoch 2020 a 2021 dramaticky ovplyvnila celosvetové hospodárstvo a zvlášť zdravotníctvo, farmaceutickú výrobu a distribúciu, ktoré zaznamenali v tomto smere výrazné zisky vďaka zvýšenej potrebe zdravotníckych výrobkov a liečiv.

VIAC →

Slovensko je odkázané na dovoz liekov zo zahraničia

Slovensko je odkázané na dovoz a distribúciu liekov zo zahraničia, domáca produkcia nestačí. Pričom pre každú krajinu je dôležité, aby bola v čo najvyššej možnej miere sebestačná vo výrobe liekov, ochranných pomôcok či medicínskej techniky.

VIAC →

Je vhodný čas investovať do distribučných farmaceutických spoločností?

Situácia s výpadkami liekov pretrváva nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe. Príčinou môže byť globalizácia výroby liekov, vysoká inflácia, vyššie náklady na suroviny pre výrobcov, ale aj vyššie náklady na energie, nedostatok surovín na výrobu, alebo aj nedostatok personálu, alebo tiež dôsledky COVID pandémie a vojenského konfliktu na Ukrajine.

VIAC →

Výhody private equity pri vyšších úrokových sadzbách

Po dlhšom období relatívne nízkych úrokových sadzieb si investori môžu klásť otázku, akú časť hodnoty, ktorú vytvárajú fondy súkromného kapitálu (PE), tvorí finančná páka, ktorá je citlivá na zvyšovanie úrokových sadzieb. Z našej analýzy vyplýva, že od 80. rokov 20. storočia sa najväčší zdroj tvorby hodnoty investícií fondov PE presunul z finančnej páky na prevádzkové zlepšenia podnikania.

VIAC →

Private equity investície s Da Vinci Fund

Pomôžeme Vám pri hľadaní private equity príležitostí, ktoré sú v súlade s Vašimi investičnými cieľmi.

Private equity investície s Da Vinci Fund

Pomôžeme Vám pri hľadaní private equity príležitostí, ktoré sú v súlade s Vašimi investičnými cieľmi.

LIST PRE INVESTOROV

Investícia private equity do licencovaného veľkodistribútora liekov

LIST PRE INVESTOROV

Investícia private equity do licencovaného veľkodistribútora liekov

Pri zostavovaní portfólia a začlenenia private equity do Vašich investícií sme Vám k dispozícii a neváhajte nás kontaktovať. 

Pri zostavovaní portfólia a začlenenia private equity do Vašich investícií sme Vám k dispozícii a neváhajte nás kontaktovať. 

Nákupný košík