Private equity a kapitálové trhy

Private equity a kapitálové trhy

Zdieľať článok →

Zdieľať článok →

Kapitálové trhy sa za posledné desaťročie výrazne rozvinuli do komplexnejších adaptívnych systémov a Stonebridge Capital vidí príležitosť v oblasti private equity pre investorov, ktorí môžu a chcú prevziať dlhodobý záväzok partnerstva, ktorý je nevyhnutný pri týchto investíciách.

„Stonebridge Capital je popredný správca aktív a zaviazali sme sa poskytovať svojim klientom a umožniť im prístup k private equity,“ povedal Martin Pitoňák, výkonný riaditeľ spoločnosti Stonebridge Capital na prvom investorskom stretnutí k tejto téme.

„Rozšíriť ponuku investícii aj o private equity, aj keď sa to možno nezdá na prvý pohľad, je prirodzeným rozšírením pôsobnosti nášho podnikania. Veľa inštitucionálnych a privátnych klientov hľadá zdroje vysoko cenenej alfy, ktoré nie sú ľahko dostupné na verejných trhoch. Tešíme sa na rozšírenie prístupu k private equity, aby sme pomohli zvýšiť výnosy, zlepšiť diverzifikáciu a návratnosť pre kvalifikovaných investorov“, dodal CEO.

Identifikácia a prístup k silným partnerom (GP) sú rozhodujúce pre investovanie na súkromných trhoch, pretože existujú veľké rozdiely vo výkonnosti manažérov a vedúci GP sú zvyčajne nadmerne upísaní alebo uzavretí pre nových investorov. Hlboké a dlhodobé vzťahy spoločnosti Stonebridge Capital v rámci farmaceutického sektora spolu s jej odbornosťou v danom odvetví historicky umožnili firme zabezpečiť si prístup k týmto investičným príležitostiam.

„Náš dlhodobý záväzok je postaviť klientov do centra všetkého, čo robíme v súlade s našou filozofiou orientovanou na investorov a prístupom k ich podnikaniu. Zameriavame sa na vzťahy, kvantitatívnu analýzu a detailnú trhovú expertízu, ktoré sú rozhodujúce pre investovanie na verejných a súkromných trhoch,“ zaznelo na investičnom stretnutí z úst výkonného riaditeľa.

„Už takmer 20 rokov sa venujem investovaniu a jednou z vecí, ktorá ma vždy priťahovala ako magnet, je riziko. Skúmanie a pochopenie toho, ako veci so sebou súvisia. Dynamika, čo poháňa trhy, ma zrejme nikdy neprestane fascinovať. A s tým je spojená naša filozofia a mantra učenia sa a  neustáloho zlepšovania sa.“

„Vybudovanie široko diverzifikovaného robustného portfólia, nielen v private equity, si vyžaduje čas, rozsah a odborné znalosti. Práve naše partnerstvá a štruktúra, ktoré sa mne a mojím kolegom podarilo vybudovať poskytuje profesionálnym investorom prístup k jednému z popredných manažérov private equity v odvetví a diverzifikáciu naprieč stratégiou, prístupom a geografiou.“

Súkromný kapitál má potenciál zlepšiť dlhodobé investičné výsledky široko diverzifikovaného portfólia. Postupom času rozšírime prístup k tejto triede aktív, ktorá bola tradične prístupná len pre elitu najbohatších investorov, mnohým kvalifikovaným investorom v spoločnosti Stonebridge Capital.

„Náš rozsiahly prieskum a výskum private equity naznačuje, že investori, ktorí majú prístup k vysokokvalitným, diverzifikovaným stratégiám súkromného kapitálu, môžu realizovať významné finančné zisky v dlhodobom časovom horizonte.“

Objavte iný typ investovania

Private equity je alternatívne investovanie, ktoré zahŕňa akýkoľvek typ kapitálu, ktorý nie je kótovaný na verejnej burze. Vo všeobecnosti platí, že investori, ktorí spĺňajú špecifické požiadavky, môžu získať prístup k private equity prostredníctvom priamych investícií alebo spoluprácou s private equity spoločnosťou, ktorá investuje do private equity fondov.

Fond súkromného kapitálu investuje do spoločností, ktoré nie sú kótované na verejnej burze alebo verejnom trhu. Jeho výkonnosť do veľkej miery závisí od kvality firmy a schopností tímu a jeho manažéra.

Súkromný kapitál je charakteristický svojou nelikvidnosťou a odlišnou trhovou dynamikou, ktorá vám môže umožniť dosahovať nadmerné výnosy v dlhodobom horizonte a zároveň zvýšiť diverzifikáciu vašej alokácie aktív. Súkromný kapitál je však zložitá investícia. Informácie o tom, čo by ste mali zvážiť pred investovaním do private equity, nájdete v našich článkoch, analýzach a prípadových štúdiách uvedených a venovaných v tejto sekcii pre investorov.


Autor: Martin Pitoňák, CEO Health For All

Zdieľať článok →

Private equity investície s Da Vinci Fund

Pomôžeme Vám pri hľadaní private equity príležitostí, ktoré sú v súlade s Vašimi investičnými cieľmi.
Mohlo by Vás zaujímať

Private equity a kapitálové trhy

Kapitálové trhy sa za posledné desaťročie výrazne rozvinuli do komplexnejších adaptívnych systémov a Stonebridge Capital vidí príležitosť v oblasti private equity pre investorov, ktorí môžu a chcú prevziať dlhodobý záväzok partnerstva, ktorý je nevyhnutný pri týchto investíciách.

Úloha private equity v „tradičnom“ portfóliu 60/40

Sme pevne presvedčení a veríme, že sme vstúpili do nového makroekonomického režimu investovania, kde sa zmenil tradičný vzťah medzi akciami a dlhopismi. V tejto súvislosti si myslíme, že by investori mali zvážiť nové prístupy k alokácii aktív.

Private Equity: Prípadová štúdia – I. Časť

Spoločnosť Stonebridge Capital sa domnieva, že investičné argumenty pre private equity sú silné. Súkromný kapitál predstavuje osobitný a rastúci segment svetových akciových trhov, ktorý vzhľadom na svoju značnú nelikviditu a inú dynamiku trhu ponúka vhodným investorom príležitosť dosiahnuť dlhodobé nadmerné výnosy a zároveň zvýšiť diverzifikáciu portfólia.

Mohlo by Vás zaujímať

Private equity a kapitálové trhy

Kapitálové trhy sa za posledné desaťročie výrazne rozvinuli do komplexnejších adaptívnych systémov a Stonebridge Capital vidí príležitosť v oblasti private equity pre investorov, ktorí môžu a chcú prevziať dlhodobý záväzok partnerstva, ktorý je nevyhnutný pri týchto investíciách.

Úloha private equity v „tradičnom“ portfóliu 60/40

Sme pevne presvedčení a veríme, že sme vstúpili do nového makroekonomického režimu investovania, kde sa zmenil tradičný vzťah medzi akciami a dlhopismi. V tejto súvislosti si myslíme, že by investori mali zvážiť nové prístupy k alokácii aktív.

Private Equity: Prípadová štúdia – I. Časť

Spoločnosť Stonebridge Capital sa domnieva, že investičné argumenty pre private equity sú silné. Súkromný kapitál predstavuje osobitný a rastúci segment svetových akciových trhov, ktorý vzhľadom na svoju značnú nelikviditu a inú dynamiku trhu ponúka vhodným investorom príležitosť dosiahnuť dlhodobé nadmerné výnosy a zároveň zvýšiť diverzifikáciu portfólia.

Zdieľať článok →

Private equity investície s Da Vinci Fund

Pomôžeme Vám pri hľadaní private equity príležitostí, ktoré sú v súlade s Vašimi investičnými cieľmi.

Pri zostavovaní portfólia a začlenenia private equity do Vašich investícií sme Vám k dispozícii a neváhajte nás kontaktovať. 

Pri zostavovaní portfólia a začlenenia private equity do Vašich investícií sme Vám k dispozícii a neváhajte nás kontaktovať. 

Nákupný košík