Služby

Ponúkame širokú škálu služieb v rámci zdravotníckeho sektora, a to najmä v oblasti získavania, certifikácie, distribúcie a skladovania licencovaných aj nelicencovaných farmaceutických produktov. Vysokú kvalitu našich služieb si udržiavame prostredníctvom jedinečnej infraštruktúry a rozširujúcej sa geografickej stope.

Služby

Ponúkame širokú škálu služieb v rámci zdravotníckeho sektora, a to najmä v oblasti získavania, certifikácie, distribúcie a skladovania licencovaných aj nelicencovaných farmaceutických produktov. Vysokú kvalitu našich služieb si udržiavame prostredníctvom jedinečnej infraštruktúry a rozširujúcej sa geografickej stope.

Zabezpečujeme distribúciu liekov podľa najvyšších štandardov – aby sa dostali na miesto určenia rýchlo, spoľahlivo a bezpečne. 

Integritu našich dodávateľov zabezpečujeme od overenia pôvodu produktov, cez prepravu a skladovanie až po dodanie našim klientom. Farmaceutické produkty vrátane špecializovaných produktov a liečiv na vzácne ochorenia nakupujeme výlučne priamo od výrobcov alebo plne auditovaných a akreditovaných veľkoobchodníkov.

Zabezpečujeme distribúciu liekov podľa najvyšších štandardov – aby sa dostali na miesto určenia rýchlo, spoľahlivo a bezpečne. 

Integritu našich dodávateľov zabezpečujeme od overenia pôvodu produktov, cez prepravu a skladovanie až po dodanie našim klientom. Farmaceutické produkty vrátane špecializovaných produktov a liečiv na vzácne ochorenia nakupujeme výlučne priamo od výrobcov alebo plne auditovaných a akreditovaných veľkoobchodníkov.

Veľkodistribúcia liekov

Distribuujeme širokú škálu farmaceutických produktov
prostredníctvom globálnej siete dôveryhodných
dodávateľov. Lieky a zdravotnícke materiály dodávame
zariadeniam od nemocníc, laboratórií až po lekárne.

Služby v oblasti skladovania liekov 

Ponúkame skladovacie služby a komplexné logistické riešenia
v súvislosti s prevádzkovaním a predajom farmaceutických produktov vo forme prenájmu skladových priestorov pre veľkodistribútorov liekov a lekárne. Naše skladovacie priestory spĺňajú podmienky vysokých štandardov pre skladovanie.

Preprava

Poskytujeme vysokokvalitnú prepravu farmaceutických
produktov s kontrolovanou teplotou a špeciálne balenia na
základe distribučných modelov alebo osobitných požiadaviek na
produkty. Zabezpečujeme, aby boli lieky klientovi dodané čo
najrýchlejšie a boli dostupné pacientom, ktorí ich naliehavo
potrebujú.

Pick & Pack

Jednou z našich hlavných kompetencií v oblasti skladovania a logistiky je služba pick & pack pre liečivá a zdravotnícke materiály. Spracovaný balík zvyčajne nepresahuje 30 kg.

Prístup k liekom

Naša databáza obsahuje referencie viac ako 40 000 medzinárodných liekov. Pomáhame zdravotníckym zariadeniam získať prístup k ťažšie dostupným liekom alebo liekom nedostupných v danej krajine vďaka našej medzinárodnej sieti dodávateľov.

Dokumentácia

Zabezpečujeme dokumentáciu vo forme registrácie, nákupu tovaru od dodávateľov a overením kvalifikácie odberateľov. Dbáme o dodržiavanie všetkých noriem a predpisov podľa Správnej distribučnej praxe, aby sme zaručili kvalitu a bezpečnosť v celom dodávateľskom reťazci.

Likvidácia zdravotníckeho odpadu

Zabezpečujeme likvidáciu liekov a zdravotníckeho materiálu kvalifikovanou spoločnosťou v súlade so Správnou distribučnou praxou.

Veľkodistribúcia liekov

Distribuujeme širokú škálu farmaceutických produktov prostredníctvom globálnej siete dôveryhodných dodávateľov. Lieky a zdravotnícke materiály dodávame zariadeniam od nemocníc, laboratórií až po lekárne.

Služby v oblasti skladovania liekov 

Ponúkame skladovacie služby a komplexné logistické riešenia v súvislosti s prevádzkovaním a predajom farmaceutických produktov vo forme prenájmu skladových priestorov pre veľkodistribútorov liekov a lekárne. Naše skladovacie priestory spĺňajú podmienky vysokých štandardov pre skladovanie.

Preprava

Poskytujeme vysokokvalitnú prepravu farmaceutických produktov s kontrolovanou teplotou a špeciálne balenia na základe distribučných modelov alebo osobitných požiadaviek na produkty. Zabezpečujeme, aby boli lieky klientovi dodané čo najrýchlejšie a boli dostupné pacientom, ktorí ich naliehavo potrebujú.

Pick & Pack

Jednou z našich hlavných kompetencií v oblasti skladovania a logistiky je služba pick & pack pre liečivá a zdravotnícke materiály. Spracovaný balík zvyčajne nepresahuje 30 kg.

Prístup k liekom

Naša databáza obsahuje referencie viac ako 40 000 medzinárodných liekov. Pomáhame zdravotníckym zariadeniam získať prístup k ťažšie dostupným liekom alebo liekom nedostupných v danej krajine vďaka našej medzinárodnej sieti dodávateľov.

Dokumentácia

Zabezpečujeme dokumentáciu vo forme registrácie, nákupu tovaru od dodávateľov a overením kvalifikácie odberateľov. Dbáme o dodržiavanie všetkých noriem a predpisov podľa Správnej distribučnej praxe, aby sme zaručili kvalitu a bezpečnosť v celom dodávateľskom reťazci.

Likvidácia zdravotníckeho odpadu

Zabezpečujeme likvidáciu liekov a zdravotníckeho materiálu kvalifikovanou spoločnosťou v súlade so Správnou distribučnou praxou.
O cenové ponuky môžu požiadať
autorizovaní odborníci, spoločnosti
a inštitúcie.

O cenové ponuky môžu požiadať autorizovaní odborníci, spoločnosti
a inštitúcie.
Nákupný košík