O nás 

Sme spoločnosť zameraná na veľkodistribúciu humánnych liekov
a liečiv. Na trhu pôsobíme od roku 2013. Poskytujeme komplexné
riešenia v zdravotníckom sektore, primárne na slovenskom trhu a
trhoch EÚ, a to predovšetkým v oblasti skladovania, certifikácie,
distribúcie produktov a riadenia rizika.

O nás

Sme spoločnosť zameraná na veľkodistribúciu humánnych liekov a liečiv. Na trhu pôsobíme od roku 2013. Poskytujeme komplexné riešenia v zdravotníckom sektore, primárne na slovenskom trhu a trhoch EÚ, a to predovšetkým v oblasti skladovania, certifikácie, distribúcie produktov a riadenia rizika.

Naše hodnoty

Integrita

Usilujeme sa robiť eticky správne rozhodnutia za každých okolností. Naším poslaním je napĺňať potreby našich klientov, ale najmä celej spoločnosti.

Jasné ciele

Zameriavame sa na výsledky – neustále vyhodnocujeme naše kvality a prostredníctvom inovácií v zdravotníckom a technologickom sektore hľadáme spôsoby, ako napredovať. Naša perspektíva je jasne zadefinovaná a naše cieleposúvame dopredu.

Spoľahlivosť

Vy viete, čo potrebujete, my vieme, ako vám to zabezpečiť. Záleží nám na tom, aby ste sa na nás mohli spoľahnúť s plnou dôverou a vedomím, že vaše zásielky budú profesionálne a bezpečne doručené.

Zákazník na prvom mieste 

Prispôsobujeme sa meniacemu prostrediu v odvetví farmácie a
distribúcie. Vaša spokojnosť je v centre našej pozornosti a
všetkého, čo robíme.

Zodpovednosť

Vážime si prínos všetkých – oceňujeme nové poznatky a skúsenosti, čím dokážeme efektívnejšie riešiť výzvy. Uplatňujeme individuálny prístup a flexibilné riešenie požiadaviek.

Naše hodnoty

Integrita

Usilujeme sa robiť eticky správne rozhodnutia za každých okolností. Naším poslaním je napĺňať potreby našich klientov, ale najmä celej spoločnosti.

Jasné ciele

Zameriavame sa na výsledky – neustále vyhodnocujeme naše kvality a prostredníctvom inovácií v zdravotníckom a technologickom sektore hľadáme spôsoby, ako napredovať. Naša perspektíva je jasne zadefinovaná a naše ciele posúvame dopredu.

Spoľahlivosť

Vy viete čo potrebujete, my vieme, ako vám to zabezpečiť. Záleží nám na tom, aby ste sa na nás mohli spoľahnúť s plnou dôverou a vedomím, že vaše zásielky budú profesionálne a bezpečne doručené.

Zákazník na prvom mieste 

Prispôsobujeme sa meniacemu prostrediu v odvetví farmácie a distribúcie. Vaša spokojnosť je v centre našej pozornosti a všetkého, čo robíme.

Zodpovednosť

Vážime si prínos všetkých – oceňujeme nové poznatky a skúsenosti, čím dokážeme efektívnejšie riešiť výzvy. Uplatňujeme individuálny prístup a flexibilné riešenie požiadaviek.

Health For All 2023

CORPORATE BROCHURE

Ponúkame širokú škálu službieb v oblasti
distribúcie prostredníctvom jedinečnej
infraštruktúry a globálneho dosahu.

Distribuujeme
do 8 kľúčových
krajín

hfa mapa
Ponúkame širokú škálu službieb v oblasti distribúcie prostredníctvom jedinečnej infraštruktúry a globálneho dosahu.

Distribuujeme do 8 kľúčových krajín

Distribuujeme do 8 kľúčových krajín

hfa mapa
Nákupný košík