Pre investorov

Naše publikácie zahŕňajú širokú škálu poznatkov a materiálov na tému z oblasti private equity a farmaceutického sektora. 

Pre investorov

Naše publikácie zahŕňajú širokú škálu poznatkov a materiálov na tému z oblasti private equity a farmaceutického sektora. 

Private equity a kapitálové trhy

Kapitálové trhy sa za posledné desaťročie výrazne rozvinuli do komplexnejších adaptívnych systémov a Stonebridge Capital vidí príležitosť v oblasti private equity pre investorov, ktorí môžu a chcú prevziať dlhodobý záväzok partnerstva, ktorý je nevyhnutný pri týchto investíciách.

VIAC →

Private Equity: Prípadová štúdia – I. Časť

Spoločnosť Stonebridge Capital sa domnieva, že investičné argumenty pre private equity sú silné. Súkromný kapitál predstavuje osobitný a rastúci segment svetových akciových trhov, ktorý vzhľadom na svoju značnú nelikviditu a inú dynamiku trhu ponúka vhodným investorom príležitosť dosiahnuť dlhodobé nadmerné výnosy a zároveň zvýšiť diverzifikáciu portfólia.

VIAC →

Výhody private equity pri vyšších úrokových sadzbách

Po dlhšom období relatívne nízkych úrokových sadzieb si investori môžu klásť otázku, akú časť hodnoty, ktorú vytvárajú fondy súkromného kapitálu (PE), tvorí finančná páka, ktorá je citlivá na zvyšovanie úrokových sadzieb. Z našej analýzy vyplýva, že od 80. rokov 20. storočia sa najväčší zdroj tvorby hodnoty investícií fondov PE presunul z finančnej páky na prevádzkové zlepšenia podnikania.

VIAC →

Private equity a kapitálové trhy

Kapitálové trhy sa za posledné desaťročie výrazne rozvinuli do komplexnejších adaptívnych systémov a Stonebridge Capital vidí príležitosť v oblasti private equity pre investorov, ktorí môžu a chcú prevziať dlhodobý záväzok partnerstva, ktorý je nevyhnutný pri týchto investíciách.

VIAC →

Private Equity: Prípadová štúdia – I. Časť

Spoločnosť Stonebridge Capital sa domnieva, že investičné argumenty pre private equity sú silné. Súkromný kapitál predstavuje osobitný a rastúci segment svetových akciových trhov, ktorý vzhľadom na svoju značnú nelikviditu a inú dynamiku trhu ponúka vhodným investorom príležitosť dosiahnuť dlhodobé nadmerné výnosy a zároveň zvýšiť diverzifikáciu portfólia.

VIAC →

Private equity investície s Da Vinci Fund

Pomôžeme Vám pri hľadaní private equity príležitostí, ktoré sú v súlade s Vašimi investičnými cieľmi.

Private equity investície s Da Vinci Fund

Pomôžeme Vám pri hľadaní private equity príležitostí, ktoré sú v súlade s Vašimi investičnými cieľmi.

LIST PRE INVESTOROV

Investícia private equity do licencovaného veľkodistribútora liekov

LIST PRE INVESTOROV

Investícia private equity do licencovaného veľkodistribútora liekov

Pri zostavovaní portfólia a začlenenia private equity do Vašich investícií sme Vám k dispozícii a neváhajte nás kontaktovať. 

Pri zostavovaní portfólia a začlenenia private equity do Vašich investícií sme Vám k dispozícii a neváhajte nás kontaktovať. 

Nákupný košík