Prinášame zdravie
pre všetkých

Sme veľkodistribútor humánnych a veterinárnych liekov a liečiv. Našou špecializáciou je import a export farmaceutických produktov z vyhľadávaných, ale ťažko dostupných trhov po celom svete.

Prinášame zdravie
pre všetkých
Sme veľkodistribútor humánnych a veterinárnych liekov a liečiv. Našou špecializáciou je import a export farmaceutických produktov z vyhľadávaných, ale ťažko dostupných trhov po celom svete.

Spájame všetkých v oblasti distribúcie liekov – od farmaceutických výrobcov po lekárne

Sme slovenská veľkoobchodná farmaceutická spoločnosť založená v roku 2013. Zameriavame sa na nákup, skladovanie a distribúciu farmaceutických produktov takmer do všetkých regiónov sveta.
 
Naším poslaním je budovať zdravšie zajtrajšky poskytovaním kvalitných farmaceutických produktov a riešení v oblasti zdravia, a vytvárať dlhodobé zvyšovanie hodnoty pre našich partnerov.

Spájame všetkých v oblasti distribúcie liekov
– od farmaceutických výrobcov po lekárne

Sme slovenská veľkoobchodná farmaceutická spoločnosť založená v roku 2013. Zameriavame sa na nákup, skladovanie a distribúciu farmaceutických produktov takmer do všetkých regiónov sveta.
Naším poslaním je budovať zdravšie zajtrajšky poskytovaním kvalitných farmaceutických produktov a riešení v oblasti zdravia, a vytvárať dlhodobé zvyšovanie hodnoty pre našich partnerov.
Vždy na správnom mieste
v správny čas

ČO ROBÍME

Usilujeme sa robiť svet zdravším
miestom pre nás aj budúce generácie
Zabezpečujeme širokú škálu farmaceutických produktov a
zdravotníckych materiálov. Poskytujeme bezpečný import a
export liekov.

S KÝM SPOLUPRACUJEME

Vytváraním partnerstiev
dokážeme viac
Usilujeme sa napĺňať potreby našich partnerov a klientov.
Neustále kreujeme a implementujeme riešenia na vytvorenie
stabilných a dlhodobých partnerstiev.

PRIVATE EQUITY

Výhodné výnosy prostredníctvom private equity investícií

Či už začínate alebo zlepšujete svoje investičné portfólio, vedieme Vašu stratégiu prostredníctvom private equity fondu.

KONTAKTUJTE NÁS

Komunikácia je pre nás dôležitá       

V prípade otázok, záujmu o bližšie informácie alebo možnosti obchodnej spolupráce nás neváhajte kontaktovať.

Vždy na správnom mieste v správny čas

ČO ROBÍME

Usilujeme sa robiť svet zdravším miestom pre nás aj budúce generácie
Zabezpečujeme širokú škálu farmaceutických produktov a zdravotníckych materiálov. Poskytujeme bezpečný import a export liekov.

S KÝM SPOLUPRACUJEME

Vytváraním partnerstiev dokážeme viac
Usilujeme sa napĺňať potreby našich partnerov a klientov. Neustále kreujeme a implementujeme riešenia pre vytvorenie stabilných a dlhodobých partnerstiev.

PRIVATE EQUITY

Výhodné výnosy prostredníctvom private equity investícií

Či už začínate alebo zlepšujete svoje investičné portfólio, vedieme Vašu stratégiu prostredníctvom private equity fondu.

KONTAKTUJTE NÁS

Komunikácia je pre nás dôležitá
V prípade otázok, záujmu o bližšie informácie alebo možnosti obchodnej spolupráce nás neváhajte kontaktovať.
9
ROKOV NA TRHU
HEALTH FOR ALL v číslach Zameriavame sa na rast vo všetkých
oblastiach našej činnosti.
50+
STABILNÝCH PARTNEROV
HEALTH FOR ALL v číslach Zameriavame sa na rast vo všetkých
oblastiach našej činnosti.
100K+
PREDANÝCH PRODUKTOV
HEALTH FOR ALL v číslach Zameriavame sa na rast vo všetkých
oblastiach našej činnosti.
8
KĽÚČOVÝCH TRHOV
HEALTH FOR ALL v číslach Zameriavame sa na rast vo všetkých
oblastiach našej činnosti.
100+
KLIENTOV ROČNE
HEALTH FOR ALL v číslach Zameriavame sa na rast vo všetkých
oblastiach našej činnosti.
12K+
ZÁSIELOK ROČNE
HEALTH FOR ALL v číslach Zameriavame sa na rast vo všetkých
oblastiach našej činnosti.

HEALTH FOR ALL
v číslach

Zameriavame sa na rast vo všetkých oblastiach
našej činnosti.

Pre investorov

Private equity a kapitálové trhy

Kapitálové trhy sa za posledné desaťročie výrazne rozvinuli do komplexnejších adaptívnych systémov a Stonebridge Capital vidí príležitosť v oblasti private equity pre investorov, ktorí môžu a chcú prevziať dlhodobý záväzok partnerstva, ktorý je nevyhnutný pri týchto investíciách.

Úloha private equity v „tradičnom“ portfóliu 60/40

Sme pevne presvedčení a veríme, že sme vstúpili do nového makroekonomického režimu investovania, kde sa zmenil tradičný vzťah medzi akciami a dlhopismi. V tejto súvislosti si myslíme, že by investori mali zvážiť nové prístupy k alokácii aktív.

Private Equity: Prípadová štúdia – I. Časť

Spoločnosť Stonebridge Capital sa domnieva, že investičné argumenty pre private equity sú silné. Súkromný kapitál predstavuje osobitný a rastúci segment svetových akciových trhov, ktorý vzhľadom na svoju značnú nelikviditu a inú dynamiku trhu ponúka vhodným investorom príležitosť dosiahnuť dlhodobé nadmerné výnosy a zároveň zvýšiť diverzifikáciu portfólia.

HEALTH FOR ALL
v číslach

Neustále sa posúvame vpred a zaznamenávame rast vo všetkých oblastiach našej činnosti.

9
ROKOV NA TRHU
50+
STABILNÝCH PARTNEROV
100K+
PREDANÝCH PRODUKTOV
8
KĽÚČOVÝCH TRHOV
100
KLIENTOV ROČNE
12K+
ZÁSIELOK ROČNE

Pre investorov

Private equity a kapitálové trhy

Kapitálové trhy sa za posledné desaťročie výrazne rozvinuli do komplexnejších adaptívnych systémov a Stonebridge Capital vidí príležitosť v oblasti private equity pre investorov, ktorí môžu a chcú prevziať dlhodobý záväzok partnerstva, ktorý je nevyhnutný pri týchto investíciách.

Úloha private equity v „tradičnom“ portfóliu 60/40

Sme pevne presvedčení a veríme, že sme vstúpili do nového makroekonomického režimu investovania, kde sa zmenil tradičný vzťah medzi akciami a dlhopismi. V tejto súvislosti si myslíme, že by investori mali zvážiť nové prístupy k alokácii aktív.

Private Equity: Prípadová štúdia – I. Časť

Spoločnosť Stonebridge Capital sa domnieva, že investičné argumenty pre private equity sú silné. Súkromný kapitál predstavuje osobitný a rastúci segment svetových akciových trhov, ktorý vzhľadom na svoju značnú nelikviditu a inú dynamiku trhu ponúka vhodným investorom príležitosť dosiahnuť dlhodobé nadmerné výnosy a zároveň zvýšiť diverzifikáciu portfólia.

Nákupný košík